تماس با ما
ورود موفقیت آمیز در حال انتقال به پنل کاربری می باشید
نام کاربری یا گذر واژه اشتباه می باشد

 • آدرس : مهاباد ابتدای بلوار شهید شهریکندی - دانشگاه پیام نور - صندوق پستی 438
 •  
 • کدپستی : 39735-59148
 •  
 • تلفن :  42333852 - 42333854 - 42333600 - 42335070 
 •  
 • داخلی :  218 
 •  
 • فکس : 42333856
 •  
 • ایمیل : info@MahabadPNU.ir